ψηφιακή μαθησιακή κοινότητα και παραδοσιακή διδασκαλία

Από τη διεθνή βιβλιογραφία διαπιστώνεται ότι η ιδέα της ψηφιακής μαθησιακής κοινότητας προτείνεται ως εναλλακτική πρόταση απέναντι στην παραδοσιακή διδασκαλία. Από το forum αυτό επιβεβαιώνεται ότι τα λεγόμενα «κοινωνικά λογισμικά» του Web 2.0 εντάσσονται όλο και περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη χώρα μας, με τα καινοτόμα προγράμματα, τις  δραστηριότητες και τα projects να είναι κατεξοχήν χώροι εφαρμογής τέτοιων μεθόδων. Τα εργαλεία αυτά διατίθενται στο διαδίκτυο και  η χρήση τους δεν προϋποθέτει ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής. Προσφέρουν ένα απολύτως ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο μαθητές μπορούν να επικοινωνούν με συμμαθητές τους με διαφορετικά βιώματα, να ανταλλάσουν απόψεις και εμπειρίες, και να μαθαίνουν συνεργατικά.

Οι πρακτικές που παρουσιάζονται αναδεικνύουν τις ψηφιακές μαθησιακές κοινότητες ως χώρο δημιουργίας για τους μαθητές, αλληλεπίδρασης και ελεύθερης έκφρασης με απεριόριστες δυνατότητες χρήσης, τόσο στο σχολείο όσο και από απόσταση. Επίσης, τα νέα αυτά περιβάλλοντα δίνουν τη δυνατότητα και στους εκπαιδευτικούς να οργανώνουν αυθεντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, να επικοινωνούν συχνά και άμεσα με τους μαθητές τους για να παρέχουν την απαιτούμενη ανατροφοδότηση στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης και να αξιολογούν αποτελεσματικά την ατομική συνεισφορά στην ομαδική προσπάθεια.

Όλα αυτά όμως με την προϋπόθεση ότι τα εργαλεία του Web 2.0 χρησιμοποιούνται με παιδαγωγικά σωστό τρόπο. Μετά από την εμπειρία πολλών και καλών πρακτικών ένταξης των «κοινωνικών λογισμικών» στη σχολική τάξη, είναι ίσως η ώρα να ανοίξει ένας ειλικρινής και γόνιμος διάλογος ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα για τη συστηματική αποτίμηση  αυτών των πρακτικών και τη διατύπωση προτάσεων. Θέματα που πρέπει να απασχολήσουν τους εμπλεκόμενους σε τέτοιες δράσεις εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές σχετίζονται με τον βαθμό επίτευξης των μαθησιακών στόχων, τις διαδικασίες αξιολόγησης της τάξης και την ένταξη βιωματικών δράσεων παράλληλα με τις ψηφιακές. Επιπλέον, είναι ωφέλιμο να συζητηθεί ο τρόπος δόμησης των μαθησιακών κοινοτήτων, καθώς και συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές στις οποίες οι ψηφιακές συνεργατικές πρακτικές υποστηρίζουν αποτελεσματικά ή υποκαθιστούν τη συμβατική διδασκαλία,  έτσι ώστε να γίνουν προτάσεις για το σωστό σχεδιασμό δράσεων που θα εντάξουν τις μαθησιακές κοινότητες σε επιμέρους αντικείμενα των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών.

Οι συγγραφικές ομάδες του mathisi 2.0 ανταποκρίθηκαν έγκαιρα στις προκλήσεις των νέων τεχνολογιών. Υποθέτουμε ότι καταγράφηκαν τα θετικά στοιχεία από την εφαρμογή της κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως και τα προβλήματα. Οι απόψεις μας αντανακλούν την προσωπική μας εμπειρία, αλλά και την εμπειρία πολλών άλλων εκπαιδευτικών που αλληλεπιδρούν και οι ίδιοι μέσα από κοινωνικά δίκτυα και που πειραματίζονται με την εφαρμογή σύγχρονων και συνδυαστικών μεθόδων στην τάξη, στην προσπάθεια να  τονώσουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους και να αναβαθμίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Αθηνά Γκινούδη

Διευθύντρια Γυμνασίου Γαζίου Κρήτης

aginoudi@sch.gr

Τριανταφυλλιά Σύβακα

Διευθύντρια στο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Παν. Μακεδονίας

sivakatr@yahoo.gr

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s